In een oefengevecht dragen de korpsleden een soort schermkledij.

In een oefengevecht dragen de korpsleden een soort schermkledij.